cultuurcentrum Hasselt

Maarten Inghels - The invisible route Hasselt + Patricia Goemare - Traces

out of control? - finissage Festival van de Controle
do 13 jun 2019 - 19.30 u
do 13 jun 2019
19.30 u

out of control
stuurloos, uit de hand

Wanneer geven we de controle op? Als de tentoonstelling afgelopen is? Schuiven de werken, de kunstenaars en het publiek dan ongemerkt out of control? Of behouden we ergens toch controle, in de zaaltekst, het archief, ons geheugen? En was die zaaltekst wel de werkelijkheid, hebben we de teksten gecontroleerd, hebben we de werken gecheckt volgens de zaaltekst? In deze finissage wekken we de indruk dat we de controle op zullen heffen met The invisible route Hasselt van Maarten Inghels en Traces van Patricia Goemare. Gratis, maar reserveren noodzakelijk. En met een afsluitend drankje.

19u30 - Maarten Inghels - The invisible route Hasselt - vertrek & aankomst CCHA
een poëtische stadswandeling

The invisible route
is een stadskaart waarop Maarten Inghels alle publieke en private camera’s heeft gemarkeerd en de laatste route om onzichtbaar te blijven in de gecontroleerde publieke ruimte. The invisible route is een kunstobject dat op poëtische wijze het recht opeist om onzichtbaar te zijn. In 2017 maakte Inghels een eerste editie voor de voetganger in Antwerpen om van het noorden naar het zuiden door de stad te wandelen.

Voor het Festival van de Controle maakt Inghels nu een route om onzichtbaar Hasselt te doorkruisen. Hij nodigt iedereen uit om alle data over camera’s in de publieke ruimte van Hasselt te verzamelen. Aan de hand van deze informatie werkt Inghels zijn kaart van Hasselt af. Op 13 juni leidt hij het publiek rond tijdens een poëtische wandeling doorheen Hasselt.
 

over Maarten Inghels
Met zijn laatste boek Contact verbindt Maarten Inghels (1988) poëzie, beeld en performance. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (Honger), als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (Volksbevraging) en werden geplant met eetbare zaadjes (Wanneer wij zomer zaaien in elkaar). In de zomer van 2016 maakte Inghels een voettocht langs de Schelde van bron tot monding om de stroom te controleren op onregelmatigheden en oneffenheden. Van 2016 tot 2018 was hij de officiële Stadsdichter van Antwerpen.


20u45 - Patricia Goemare - Traces - CCHA
een site-specific theater performance

Een reconstructie van een bijzondere blind date. Een man en vrouw ontmoeten elkaar aan de hand van de sporen die ze achterlaten.

Vijf jaar geleden verliet actrice Patricia Goemaere het drukke Borgerhout en verhuisde naar een bijzonder huis, afgelegen op het platteland. Het huis behoorde toe aan een even bijzondere man. Ze had hem nooit eerder ontmoet en bij haar aankomst was hij reeds met de noorderzon vertrokken.

Alles in het huis was nog aanwezig, ze kon er zo intrekken. In elke spoor dat hij nauwgezet achterliet zou ze hem ontmoetten. Zo wilde hij herinnerd worden. Zijn afwezige aanwezigheid veranderde haar. Maar niet door de sporen die hij achterliet. Het kwam door alles wat er tussen in zat en niet tastbaar was.

Zijn blik op een schilderij, de druk van zijn hand op de deurknop, het geluid van de luiken die klapperden in de wind, zijn geur… dat beroerde haar. Na een jaar wonen en werken in zijn huis ontstond de intieme voorstelling Traces. We zijn ondertussen 5 jaar later en ze vertrekt, haar sporen achterlatend. Het wordt de laatste voorstelling.

concept, spel & installatie Patricia Goemaere / coach Walter Janssens / tekst Rudy Morren & Patricia Goemaere / productie: Verbeke Foundation & Timboektoe vzw

credits

© Sarah Van Marcke