cultuurcentrum Hasselt

wat is HET LAB?

  

° HET LAB is een residentieel artistiek labo voor kunsten jong publiek in Hasselt.
° HET LAB werkt op drie niveaus: INPUT (research, onderzoek, uitwisseling), PROCES (repetitie) en COPRODUCTIE.
° HET LAB is een organisatie van cultuurcentrum Hasselt/Krokusfestival, kan rekenen op steun van de stad Hasselt en wordt ondersteund door projectsubsidie van de Vlaamse Overheid.
 

WERKING

level 1: input

Op niveau 1 zet HET LAB in op de INPUT, de inspiratie, de uitwisseling, de artistieke dialoog. De productiedrang is hier ver weg, centraal staat immers het versterken van de eigen artistieke bagage. HET LAB werkt hiervoor een aantal formats uit: 
- themalab: één keer per jaar is er een thematisch artistiek labo waar internationale makers in dialoog en uitwisseling gaan om en rond dat thema
- exchange lab: één keer per jaar kunnen 3/5 Vlaamse makers in de studio gedurende drie dagen in artistieke uitwisseling gaan met makers van een crosscontinentaal gezelschap. Nadruk ligt daarbij op een niet-Europees gezelschap waardoor de bevraging van en het onderzoek naar elkaar métier, esthetische en artistieke visie en spelmethodiek voorwerp van exploratie worden.
- festivalbezoeken: twee keer per jaar kunnen Vlaamse makers naar een buitenlands festival voor jong publiek, niet om te spelen maar om te kijken, in dialoog te gaan met andere makers, te netwerken.

level 2: proces-development

HET LAB maakt 'residenties op maat': infrastructuur, omkadering/coaching en internationale netwerking. We voorzien inhoudelijke coaching, interne feedback en outside eyes op maat van de kunstenaar en de voorstelling.

HET LAB beschikt daarvoor over een appartement voor max. 6 personen en een werkplek van 100m². Voor technisch afmonteren in het productieproces kunnen residenten terecht in CCHA zelf. 

level 3: product-development

HET LAB wil makers coproductioneel steunen met hun creatie, niet als zelfstandige producent, maar ondersteunend aan een gezelschap of een projectsubsidie. Deze coproductie bestaat uit afmonteermogelijkheden in CCHA (met technische ondersteuning), presentatie in programmering CCHA en/of Krokusfestival en een financiële coproductiebijdrage. 


ARCHIEF
Eind augustus 2018 startten we vanuit cultuurcentrum Hasselt met HET LAB, een residentiële werkplek waar kunstenaars en makers die voor kinderen en families werken, kunnen onderzoeken en repeteren. Een overzicht van de werking augustus 2018-augustus 2019:

Met onderstaande folder kijken we terug naar het tweede werkjaar van HET LAB, van augustus 2019 tot de zomer van 2020. Beslist een wat vreemde periode, zeker vanaf maart 2020 toen ook HET LAB in lockdown ging om pas in juni weer voorzichtig en coronaproof op te starten:Het derde en laatste jaar van de projectsubsidie was augustus 2020-augustus 2021, alweer een vreemde periode omwille van de tweede lockdown. Toch hebben we de hele periode residenten verwelkomd in HET LAB. Op die manier komen we tot een totaaloverzicht van de eerste drie werkjaren van HET LAB:HET LAB heeft ondertussen een nieuwe eenjarige projectsubsidie bij de Vlaamse Gemeenschap gehonoreerd gezien. Daardoor continueren we de werking tot augustus 2021. In het onderdeel ‘residenten en projecten’ kan je een overzicht vinden van alle residenties in deze periode.