cultuurcentrum Hasselt

missie & visie

onze missie

Als open huis voor woord, muziek, dans en beeld kiest CCHA voor kunst als een
dynamische ontmoetingsruimte tussen artiest(en) en publiek(en), houden we een vinger aan de maatschappelijke pols, ondersteunen we kunstenaars, verwelkomen we iedereen, in het bijzonder de jonge bezoeker, en bouwen we samen met (boven)regionale partners aan een brede stedelijke culturele context.
 

de visie van ons artistieke team


Sinds hun opstart aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw hadden cultuurcentra haast als enige taak het spreiden (of tonen) van voorstellingen. In Vlaanderen is aldus een fijn netwerk van cultuurcentra ontstaan die inderdaad voor een grote spreiding van en participatie aan (vooral) podiumvoorstellingen gezorgd hebben.

Pas in het decreet lokaal cultuurbeleid (2001/2012) lezen we een uitbreiding tot drie kerntaken: “Cultuurcentrum: culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit, met daarnaast een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod, gericht op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.”

Vanaf 1 januari 2019 is het decreet bovenlokaal cultuurbeleid van kracht en daar schrijft CCHA zich ten volle in als open cultuurhuis.

We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst publiek en maker veel directer met elkaar verbonden moeten worden. Om dat te realiseren stellen wij nu al onze werking naar de toekomst bij. Voortaan werken we op een harmonische wijze rond drie functies, drie hoekstenen die als een creatief vliegwiel in elkaar draaien en aldus elkaar harmonieus versterken:

PRESENTATIE
Uiteraard blijft onze spreidings- en presentatietaak de open ‘top’ van onze werking. Die omschrijven we als open omdat we die programmering samenstellen in samenwerking met heel veel partners, met curatoren en met participatieve inbreng van het publiek. WOORD, BEELD, MUZIEK en DANS blijven hierin de profielen waarin we een seizoens- of festivalprogrammering maken.

TALENTONTWIKKELING
In het Vlaamse kunst- en cultuurlandschap is het de hoogste tijd om voorbij het negatieve schisma tussen cultuur- en kunstenbeleid, tussen cultuur- en kunstencentra, tussen toon- en werkplekken te stappen in functie van een constructieve krachtenverbinding. Daarom startten we in de zomer van 2018 met HET LAB, een residentiële werkplek voor makers jong publiek. We begeleiden en steunen hun onderzoek, proces en product en verbinden kunstenaars met andere (inter)nationale creatie- en toonplekken.

REFLECTIE EN PARTICIPATIE
CCHA wil het deelnemen aan en deelhebben in het cultuuraanbod van bovenlokale kunstwerken, en de items/issues/thema’s die ze laten opborrelen, stimuleren als een kernhoek van zijn werking. Daarom zetten we circulair in op dialoog/reflectie/participatie en ontwikkelen daarvoor tal van methodes, projecten en samenwerkingsverbanden.