cultuurcentrum Hasselt

Interesse om HET LAB-resident te worden?

Als jullie interesse hebben om in het seizoen 2023-2024 in HET LAB te resideren/werken, dan is de volgende praktische informatie handig. Meer inhoudelijke info vind je hier

#1
HET LAB als uitnodigende inspiratieplek

HET LAB biedt artiesten de kans om hun algemene artistieke niet-voorstellingsgebonden bagage te verdiepen. Dit realiseert HET LAB door drie projecten:

INTERNATIONAAL ONTMOETINGSPROGRAMMA (20-22 okt 2023)

Ondersteund door Kunstenpunt organiseert HET LAB een internationaal bezoekersprogramma over residentiewerking. Vlaamse makers jong publiek gaan in gesprek met buitenlandse professionals (programmeurs/artistiek directeurs met een residentiewerking). Meer info en inschrijfmogelijkheden volgen in september 2023.

EXCHANGE LAB (7, 8 en 9 feb 2024)

In 2024 opteren we voor ‘werken met kinderen / jongeren’ of nog beter en preciezer ‘eigenaarschap van/door kinderen / jongeren.’ In welke mate worden kinderen en jongeren betrokken in het creatieproces ook mede-eigenaar van dat proces én van de uiteindelijke voorstelling? In dit driedaags laboratorium reflecteren we niet alleen op het kader van zo’n werking, we duiken ook de vloerpraktijk op! Meer info en mogelijke inschrijvingen vanaf september 2023.

HET LAB@KROKUS  (tijdens Krokusfestival 2024)

2 of 3 projecten worden ontwikkeld tot een toonmomenten op het Krokusfestival: één keer voor een groep van 15 (inter)nationale professionelen met feedbackmoment; een tweede keer voor vrij publiek.

#2
HET LAB als verdiepende onderzoeksplek & als stimulerende creatieplek

HET LAB heeft per seizoen plaats en mogelijkheden voor een tiental residenties. Hoe kan je in residentie komen?

Enerzijds kan je zelf spontaan contact opnemen met ons, met je plannen en ideeën naar Hasselt komen en ze aan ons voorstellen. Belangrijke criteria voor ons zijn de inhoud van je plan, de plaats (waarde, originaliteit) in het kunstenlandschap jong publiek en vooral de meerwaarde die een residentie in HET LAB kan betekenen voor je plan. HET LAB wil meer zijn dan alleen maar een werk- of verblijfplek. Dat willen we mee helpen realiseren door externe begeleiding, toonmomenten, gesprekken, dialoog, opvolging, begelediding, coaching, enz…

Een tweede mogelijkheid is door in te schrijven op onze open calls (2023, 2025). 

We gaan daar uit van fair practice, maar door de gereduceerde subsidiëring stellen we de ruimte ook ter beschikking van makers/gezelschappen die zonder vergoeding willen komen werken.

HET LAB beschikt daarvoor over een appartement voor max. zes personen en een werkplek van 100m². Voor technisch afmonteren in het productieproces kunnen residenten terecht in CCHA zelf.

Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen bij coördinator Emely Alders (emely.alders@ccha.be) met zeker de volgende informatie:

  • Inhoudelijke beschrijving van je plannen en doelgroep (max. 3 pagina’s)
  • Beschrijving van het opzet, doel en werkmethodiek tijdens de residentie (max. 1 pagina)
  • Je CV met duidelijke referenties naar de kunsten voor jong publiek
  • Concrete vraag aan HET LAB: infrastructuur, begeleiding/coaching
  • Gewenste periode van de residentie 

#3
HET LAB als duurzame ontwikkelingsplek

Hierin worden drie artiesten voor een langere periode ondersteund in hun onderzoek en creatie. Dit kan alle vormen aannemen: een plek om inspiratie op te doen, om verdiepend onderzoek te voeren en/of om gestimuleerd te worden tot creatie. Samen met deze makers werken we aan een traject dat hun proces ondersteunt:

  • Zoë Demoustier
  • Ugo Dehaes
  • Jade Derudder

Volg de info op onze website en op facebook.