cultuurcentrum Hasselt

Interesse om HET LAB-resident te worden?

Als jullie interesse hebben om in HET LAB te resideren/werken, dan is de volgende informatie belangrijk.

level 1: research & onderzoek
Wegens de COVID-19 situatie is de werking op level 1 aangepast.  HET LAB zal in 2022 (data nog te bevestigen) een volgende lab inrichten.  Informatie volgt in het najaar van 2021. 

Ook de festivalbezoeken liggen omwille van de COVID-19 situatie even stil.  We zijn in contact met heel wat festivals en wachten hun informatie verder af vooraleer een volgend festivalbezoek te plannen.

Volg de info op onze website en op facebook.

level 2: proces-development
HET LAB voorziet 'residenties op maat': infrastructuur, omkadering/coaching en internationale netwerking. We voorzien inhoudelijke coaching op maat van de kunstenaar en werken binnen LIKO met Limburgse partners ondersteuning uit op zakelijk vlak.

HET LAB beschikt daarvoor over een appartement voor max. 6 personen en een werkplek van 100m². Voor technisch afmonteren in het productieproces kunnen residenten terecht in CCHA zelf.

Wie interesse heeft, kan ingaan op een open call of zich kandidaat stellen.

level 3: product-development
HET LAB wil makers coproductioneel steunen met hun creatie, niet als zelfstandige producent, maar ondersteunend aan een gezelschap of een projectsubsidie. Deze coproductie bestaat uit afmonteermogelijkheden in CCHA (met technische ondersteuning), presentatie in programmering CCHA en/of Krokusfestival en een financiële coproductiebijdrage.

HET LAB faciliteert en stimuleert op elk level encounter, onderzoek en samenwerking met/voor Vlaamse kunstenaars, connecteert met partners in het buitenland en de internationale context van het Krokusfestival.

Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen.

Meer informatie of wil je participeren?
Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen bij coördinator Emely Alders (emely.alders@ccha.be) met zeker de volgende informatie:

° inhoudelijke beschrijving van je plannen en doelgroep (max. 3 pagina’s) 
° beschrijving van het opzet, doel en werkmethodiek tijdens de residentie (max. 1 pagina) 
° je CV met duidelijke referenties naar de kunsten voor jong publiek 
° concrete vraag aan HET LAB: infrastructuur, begeleiding/coaching
° gewenste periode van de residentie 

Daarop volgt altijd een inhoudelijk gesprek in HET LAB in Hasselt. 
Op basis van al deze informatie beslist HET LAB-team om een residentie aan te bieden.

Contactgegevens Emely Alders: emely.alders@ccha.be