cultuurcentrum Hasselt

Nat Gras/Goele Van Dijck

resident HET LAB

biografie
Goele Van Dijck studeerde aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. Als dansdocente ervoer ze eind jaren '90 een groot gemis aan kwalitatief goede dansvoorstellingen specifiek gericht op een publiek vanaf 2,5 jaar. Sindsdien maakt zo onder de vleugels van dansgezelschap Nat Gras peuterdansvoorstellingen en zintuiglijke speelinstallaties. Haar werk kenmerkt zich door een grote speelsheid en een sterke zintuiglijkheid. Daarnaast bouwde ze ook heel wat ervaring op met het dansen met dansers met een beperking.

Sinds de start van Nat Gras in 2002 maken ze voorstellingen voor een peuterpubliek en hun begeleiders, met soms een uitstapje naar een andere leeftijdsgroep. Door dansers met een beperking te begeleiden in hun dansontwikkeling werken we mee aan een inclusievere dansscene. Kortom, Nat Gras danst graag voor een bijzonder publiek en met buitengewone dansers…

natgras.be/