cultuurcentrum Hasselt

inschrijven

Hoe inschrijven?

Download hier het inschrijvingsformulier.
Bij elke keuze vermeld je twee alternatieven. De inschrijvingen worden verwerkt volgens de chronologie van ontvangst en er wordt naar gestreefd om je je eerste keuze te geven. Helaas is dat niet altijd haalbaar en dan krijg je je tweede of derde keuze. Je verstuurt je inschrijfformulier naar dagvoorstellingen@ccha.be met daarin alle noodzakelijke info: naam en adres van de school, contactpersoon, aantal leerlingen en begeleiders, gegevens van de voorstelling.

bevestiging

Je inschrijving is definitief na schriftelijke bevestiging van CCHA. Deze bevestiging ontvang je in de tweede helft van september en blijft als overeenkomst het hele seizoen geldig. Zodra je deze bevestiging hebt ontvangen, ligt/liggen de door jou gevraagde voorstelling(en) vast. Er is wel een afwijking van maximaal 10% mogelijk op het ingeschreven aantal leerlingen indien je dit aan ons meldt vóór maandag 11 september 2017.

op weg naar de voorstelling

Voor afwezige leerlingen – door vb. ziekte — op de dag van de voorstelling, kan je tot max. 10% van de bevestigde aantallen aftrekken. Meld dit vóór aanvang van de voorstelling aan de kassa. Als de afwijking groter is dan 10%, dan wordt 90% van het bevestigde aantal aangerekend. Ook bij eenzijdige annulering of het niet-opdagen door de school, wordt 90% van het bevestigde aantal gefactureerd.

betaling

Na ontvangst van de factuur, schrijft de school het verschuldigde bedrag over.

wijzigingen en annuleringen

Door overmacht is het mogelijk dat een activiteit wijzigt van datum of geannuleerd wordt. In dat geval word je onmiddellijk op de hoogte gebracht en krijg je een oplossing of een alternatief aangeboden. In geen geval kan CCHA aansprakelijk worden gesteld voor deze uitzonderlijke omstandigheden.

theater- en danscodes

  • Graag stipt aanwezig zijn en minimum 15’ voor aanvang. Soms is er nog een korte inleiding. Informeer best ook vooraf naar de duur van de voorstelling, zodat je niet in de problemen komt met bussen.
  • Lees en verwerk aandachtig de lesmap (indien deze beschikbaar is) en raadpleeg de laatste info op deze website.
  • Graag vóór aanvang van de voorstelling het totaal aantal leerlingen en leraren doorgeven aan de kassa.
  • Omwille van de brandveiligheid is het gebruik van de gratis vestiaire verplicht. CCHA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies. Tip: laat jassen als het kan in de bus en breng geen waardevolle voorwerpen mee.
  • Drank en snoep horen niet thuis in een schouwburg. Piepende horloges en mobiele telefoons worden uitgeschakeld bij aanvang van de voorstelling.
  • Samen met de leraren werken onze medewerkers aan een aangename attitude bij de leerlingen zodat iedereen ten volle kan genieten van de voorstelling.

Een aangename en boeiende voorstelling gewenst!