cultuurcentrum Hasselt
© Daniël Dewaele

Daniël Dewaele

Reeksen
vr 5 feb 2021 - zo 21 mrt 2021
vr 5 feb 2021
-
zo 21 mrt 2021
  • vr 5 feb 2021
    -
    zo 21 mrt 2021
    grote exporuimte

Daniel Dewaele (1950) is autodidact. Hij startte zijn artistieke loopbaan zowat half de jaren zeventig. Zijn oeuvre is vormelijk heel divers. Hij organiseerde acties. Deed ingrepen in kranten en tijdschriften.  Presenteerde correspondenties. Maakte installaties. Maar realiseerde ook grote fotowerken. 

Zijn interesse is duidelijk de relatie tussen kunst en maatschappij (en vice versa). Sociale fenomenen en maatschappelijke thema’s boeien hem en in die zin zou zijn werk inderdaad sociologisch genoemd kunnen worden. Maar bovenal is zijn werk een voortdurend zoeken naar de essentie van kunst en vooral naar de maatschappelijke relevantie ervan. 

Maar dat dan niet alleen in de thema’s die hij verkent, alsook in het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen en de vaak confronterende, of op zijn minst provocatief uitnodigende, blik die hij de kijker aanreikt.

Advertenties, signalisaties, wegwijzers, verbodsborden, herdenkingsinstallaties voor verkeersslachtoffers, o.a. daarop richt Daniël Dewaele zijn denken, kijken en zijn lens. 

Met de tentoonstelling Reeksen focust CCHA zich uitsluitend op het fotografische werk. 

Kenmerkend voor de fotowerken is hun verloop in tijd. Het project Verboden toegang - een verzameling foto’s van bordjes Privaat domein, Verboden toegang - startte hij in 1978 om het uiteindelijke te beëindigen in 2015.

De reeks Monumenten ving hij aan in 2011. Hij nam zich voor om alle monumenten ter nagedachtenis aan verkeersslachtoffers te fotograferen. Meer dan in de andere projecten spelen emotionele elementen hier een rol. De kijker wordt geconfronteerd met de tragiek van de dood en met de manier waarop nabestaande er, via die monumenten, mee omgaan. De reeks bevat momenteel een 180-tal beelden. Hiervan worden een groot aantal in de tentoonstelling opgenomen.

De reeks Contextual smiles (2010-2020) bestaat uit 24 werken. Binnen elk werk worden 4 foto’s met elkaar geconfronteerd. Eén foto focust zich op een element van verleiding - de glimlach - die wordt aangetroffen op affiches en adverterende lichtbakken. De overige drie foto’s situeren die publicitaire dragers binnen een groter kader. 

In Zonder titel, een reeks van drie werken, brengt Daniël Dewaele beeldelementen samen die invloed hebben op ons voortbewegen: signalisaties die ons duidelijk maken welke weg we moeten nemen. Langs waar we moeten gaan. Of waar we moeten halt houden. Met die werken maakt hij ons tegelijk duidelijk dat ook het kunstwerk gedrag/blik sturende elementen in zich kan dragen. 

De meeste van deze fotowerken zijn nog nooit, en zeker niet in deze samenhang, te zien geweest.

CONTEXT
CCHA presenteert vanaf vrijdag 5 februari 2021 twee nieuwe fototentoonstellingen: Reeksen door Daniël Dewaele en The road not taken - mirage door Veronika Pot. CCHA brengt deze twee fotografen bijeen die, hoe verschillend hun stijl en methodiek ook is, toch verrassend met elkaar verbonden blijken.  

Vooreerst stellen ze zich beide de vraag of ze wel kunstenaars zijn. Niet het antwoord is belangrijk, wel de vraagstelling. Immers, het maakt duidelijk hoe ze staan tegenover het materiaal dat ze be- en verwerken, dat ze delen met een publiek. 

Daarnaast blijken ze allebei gefascineerd door het geheugen. Niet op de werking van dat geheugen en zijn/haar relatie tot de tijd, maar op de impact die het heeft op ieder van ons. Bij Dewaele is dat duidelijk in zijn reeks Monumenten waarin hij honderden foto’s toont van memorialen van verkeersslachtoffers. Herdenkingsinstallaties die door familieleden en vrienden gemaakt en onderhouden worden, in ere gehouden worden, tot vele, vele jaren na de feiten. Waarom deze publieke rouw? Waarom dit perpetuum mobile van het geheugen in de publieke ruimte? Veronika Pot laat het geheugen introspecteren over een dwaalweg van oude, vervaagde, verscheurde beelden. Ergens onderweg naar intiem geluk. Naar verrassend geluk zelfs, namelijk dat geluk dat er had kunnen zijn. Dat mogelijk was geweest, als… de andere weg genomen werd, de andere keuze gemaakt werd. 

Geluk dat Daniël Dewaele dan weer in zijn reeks Contextual smiles confronteert met de buitenwereld, met onze maatschappij die de lach ingezet heeft voor allerlei commerciëlere doeleinden. 

Ten derde lijken beiden ‘onderweg’ te zijn. Pot van een geleefd land naar een te leven land, naar een soort beloofde land, een Arcadië van schoonheid, Dewaele van een geleefd land naar een even te leven land, ergens voorbij de signalisaties van de reeks Zonder titel en de Verboden toegang-borden, een land waar kunst en maatschappij zich verbinden.

De tentoonstellingen zijn te bezoeken van vrijdag t/m zondag, telkens van 13 t/m 17 u. Reservatie verplicht. Timeslot van 13 of 15 u geeft toegang tot beide expo's. Toegang via 'parking CCHA' aan de achterzijde van het gebouw. Gelieve je aan te melden aan de kaartverkoop in CCHA voor toegang tot de exporuimtes.

credits

© Daniël Dewaele