cultuurcentrum Hasselt

Europese projecten

Voor CCHA is grensoverschrijdend werken essentieel. Niet alleen is onze programmering internationaal, is Krokusfestival het meest internationale festival voor jong publiek in België, ook de werking van HET LAB kent geen grenzen.

Eerder participeerden we met Fresh Tracks Europe, PUSH, T.E.E.N. en T.E.E.N² aan Creative Europe projecten. Daarnaast Maakten we deel uit van Euregionale Maas/Rijn-projecten als RegioTheater°RegioDans en IMPACT.

Anno 2022 zijn we nog actief in PUSH+ (Creative Europe) en hebben we, samen met 12 Europese partners, een nieuw Creative Europe dossier ingediend waarvan de beoordeling in oktober verwacht wordt.

PUSH+
2018 - 2022

PUSH+ is een samenwerkingsproject tussen Imaginate Schotland,The Ark Ierland, Aaben Dans Denemarken, Scenekunstbruket Noorwegen en CCHA/Krokusfestival. PUSH+ verdiept de drie ‘risicovolle’ thema´s in het werk voor jong publiek van het PUSH-project dat zomer 2018 afloopt: gender wordt different bodies, migratie wordt home en (over)protection wordt right to fail. 

Dat doen we door makers te laten reizen naar en te netwerken op festivals, door professionele meetings, een documentaire film, een inhoudelijke website en, vooral, door 3 artistieke laboratoria van 8 dagen en 3 residenties om projecten verder uit te werken. Ook engageren de partners zich tot coproductie en presentatie op hun respectievelijke festivals.
pushproject.eu