interesse om HET LAB-resident te worden?

Als jullie interesse hebben om in HET LAB te resideren/werken, dan is de volgende informatie belangrijk.


level 1: research & onderzoek

info
HET LAB organiseert jaarlijks één internationaal lab rond één thema (2019: recht om te falen, 2020: (over)protectie en 2021: lichamelijkheid).

HET LAB organiseert per seizoen ook één korter internationaal lab (internationalisering, werken voor baby’s, werken voor/met teenagers).

Tenslotte faciliteert HET LAB 2 keer per jaar een bezoek aan een buitenlands kunstenfestival voor telkens 2 makers. Op die manier kunnen 12 Vlaamse makers internationaal artistieke netwerken uitbouwen.


participeren

Voor elk van deze labs en festivalbezoeken volgt een open call vanuit CCHA/HET LAB. Volg de info op onze website en op Facebook. Wie interesse heeft kan voor een open call een mail sturen naar krokusfestival@ccha.be met een duidelijke motivering voor participatie (format), een CV en een foto.

level 2: proces-development

info
HET LAB voorziet 'residenties op maat': infrastructuur, omkadering/coaching en internationale netwerking. We voorzien inhoudelijke coaching op maat van de kunstenaar en werken binnen ONDERSTROOM met Limburgse partners ondersteuning uit op zakelijk vlak.


HET LAB beschikt daarvoor over een appartement voor max. 6 personen en een werkplek van 100m². Voor technisch afmonteren in het productieproces kunnen residenten terecht in CCHA zelf.
 

participeren
Gezelschappen/kunstenaars stellen zich kandidaat bij emely.alders@ccha.be met zeker de volgende informatie:
° inhoudelijk dossier: info medewerkers, uitgewerkte projectomschrijving, doelgroep
° concrete vraag aan HET LAB: infrastructuur, begeleiding/coaching
° timing residentie
 

Daarop volgt altijd een inhoudelijk gesprek in HET LAB in Hasselt. Op basis van al deze informatie wordt beslist om residentie aan te bieden.


level 3: product-development

info
HET LAB wil makers coproductioneel steunen met hun creatie, niet als zelfstandige producent, maar ondersteunend aan een gezelschap of een projectsubsidie. Deze coproductie bestaat uit afmonteermogelijkheden in CCHA (met technische ondersteuning), presentatie in programmering CCHA en/of Krokusfestival en een financiële coproductiebijdrage.
 

HET LAB faciliteert en stimuleert op elk level encounter, onderzoek en samenwerking met/voor Vlaamse kunstenaars, connecteert met Imaginate Schotland en AabenDans Denemarken en de internationale context van het Krokusfestival.
 

coproductie
Gezelschappen/kunstenaars stellen zich kandidaat bij emely.alders@ccha.be met zeker de volgende informatie:
° inhoudelijk dossier: info medewerkers, uitgewerkte projectomschrijving, doelgroep
° concrete vraag aan HET LAB: infrastructuur, begeleiding/coaching
° timing residentie
 

Daarop volgt altijd een inhoudelijk gesprek in HET LAB in Hasselt. Op basis van al deze informatie wordt beslist om te coproduceren.
 

Belangrijk: HET LAB coproduceert bij voorkeur gezelschappen/kunstenaars met projectsubsidies en/of zonder subsidies. Uitzonderlijk kan een coproductie aangegaan worden met een gezelschap/kunstenaars die in het Vlaamse Kunstendecreet structureel gesubsidieerd wordt.

Cookies
Door verder te surfen op deze website aanvaard je het gebruik van cookies die voor een aangename navigatie en een gepersonaliseerd aanbod aan content en diensten zorgen.
lees hier onze privacyverklaring