cultuurcentrum Hasselt


AANGEPASTE OPENINGSUREN CCHA

Onderstaande aanpassingen gaan vanaf dinsdag 20 december van kracht. 

CONTEXT

Het is duidelijk dat we in turbulente tijden leven met onzekerheid en grote kostenstijgingen tot gevolg. Ook cultuurcentrum Hasselt wordt, als zelfstandige vzw, hierdoor direct getroffen.

De loonindexeringen en de torenhoge energiekosten in 2022 stellen ons voor enorme financiële uitdagingen. Die zijn van zulke aard dat we, in het kader van goed bestuur, genoopt zijn een aantal moeilijke maatregelen te nemen. We probeerden zo evenwichtig mogelijk te werk te gaan over alle onderdelen van onze werking.

AANGEPASTE OPENINGSUREN VAN HET GEBOUW

We beslisten om op alle vlakken van onze werking met directe ingang zo kostenbesparend mogelijk te functioneren. Dat houdt in dat ons grote en energie-intensieve gebouw minder toegankelijk zal zijn in de koudste periode van het jaar.

  • DI 20 DEC T/M ZO 08 JAN

CCHA is gesloten van di 20 dec tot en met zo 08 jan. Enige uitzondering vormen de drie avondvoorstellingen op di 20, woe 21 en do 22 december waarvoor de deuren openen vanaf 18 u. Op die avonden kunnen ook vergaderingen plaatsvinden.

  • JAN T/M MRT 2023

Van januari tot en met maart is CCHA wekelijks gesloten op zondag, maandag en dinsdag, behalve voor activiteiten in de theaterzalen. Op die momenten kunnen ook vergaderingen plaatsvinden.

KAARTVERKOOP

  • ma & di enkel telefonisch bereikbaar (00 32 11 22 99 33)
  • woe, do & vr van 13 u tot 17 u
  • 1,5 u voor aanvang van een voorstelling

TENTOONSTELLINGEN

De lens based expo’s én de tentoonstellingen door Architectuurwijzer zijn toegankelijk van woensdag tot en met zaterdag van 13 u tot 17 u

THEATERCAFÉ

Alle info, zie: www.theatercafe.be