cultuurcentrum Hasselt

tout petit

resident HET LAB

tout petit  werd in 2012 opgericht door Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. Zij maken dansvoorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar. De creaties zijn toegankelijk, maar niet voor de hand liggend. Concreet en abstract tegelijkertijd.  Het gezelschap creëert sterke beelden die in elkaar overvloeien, waarbij dansvormen ontstaan vanuit de interactie tussen dansers. Authenticiteit en pittige dans staan daarbij voorop.

biografie
tout petit werd in 2012 opgericht door de dansers/choreografen Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. tout petit maakt dansvoorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar. Sinds 2012 creëerde dit gezelschap al verschillende voorstellingen. 

Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers studeerden gelijktijdig aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. Op school werkten ze voor het eerst samen. In 2003 speelde Ciska Vanhoyland mee in de afstudeervoorstelling van Lies Cuyvers, No matter what they tell you, enjoy it in between. Het was een zeer inspirerende samenwerking waaruit bleek dat de twee artistiek op dezelfde golflengte zitten.

Zeven jaar na hun eerste samenwerking stapte Ciska Vanhoyland mee in het dansproject LAM  van Lies Cuyvers. LAM is een dansvoorstelling voor een volwassen publiek met als thema verlamming. De voorstelling ging in 2010 in première in theater de NWE Vorst (NL). Opnieuw stelden Vanhoyland en Cuyvers vast dat ze een goed duo vormen. Tijdens het artistiek onderzoek en de creatie voelden ze elkaar haarfijn aan.

Vanuit deze twee samenwerkingen groeide het verlangen om intensiever met elkaar te werken. In de creaties van tout petit vormt de scenografie het fundament van de voorstellingen. Bij Kom mee, Leon! en Schots en scheef was het decor het startpunt van het onderzoek en de creatie, en bleef dit het centrale referentiepunt. Bij licht! en luid werd er samengewerkt met scenografen, en kreeg de scenografie langzaam vorm doorheen een collectief proces van onderzoek. tout petit streeft steeds naar een scenografie die tot de essentie herleid wordt. Alle balast wordt weggelaten. Door de samenwerking met beeldend kunstenaar Erki De Vries, voor het eerst bij luid en opnieuw bij DRRRAAI, benadrukt tout petit het autonome karakter van de scenografie. De scenografie wordt op zich een beeldend werk, een installatie met een performatief karakter.

Cultuurcentrum Hasselt / HET LAB en tout petit bouwden een nauwe band op. Cultuurcentrum Hasselt co-produceerde alle creaties van tout petit, en ondersteunt het gezelschap technisch en inhoudelijk. tout petit ging steeds in première in cultuurcentrum Hasselt, en speelde al verscheidene keren op Krokusfestival. Dankzij dit festival werd tout petit internationaal opgepikt. Het gezelschap speelde inmiddels in Londen, Wenen, Berlijn, Malta, Lausanne, enzomeer. Jaarlijks speelt tout petit circa 100 voorstellingen.

visie op dans
tout petit kiest voor zeer fysieke hedendaagse dans die ontstaat vanuit een theatraal gegeven. Bewegingspatronen krijgen vorm vanuit een heldere intentie. Eenmaal de intentie duidelijk is ingezet, wordt er gevarieerd en gespeeld met vormen. Dansvormen die steeds ontstaan vanuit de interactie tussen dansers. tout petit creëert sterke beelden die in elkaar overvloeien. De voorstellingen zijn concreet en abstract tegelijkertijd.

tout petit wilt kinderen en volwassenen graag aanzetten om te zoeken naar meer lichamelijk contact, geïnspireerd door bewegingspedagoog Veronica Sherborn. Sherborn werkte talrijke spelletjes uit om fysiek contact te stimuleren. Doorheen haar werk met kinderen met gedragsproblemen, werd ze zich bewust van het belang van fysiek contact voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

In hun voorstellingen zetten Ciska en Lies kinderen aan om fysiek contact te zoeken, door zelf te tonen wat mogelijk is. Ze willen hen goesting geven om samen te bewegen. In de lesbrief voor de scholen geeft tout petit ook bewegingsideeën mee aan de leerkrachten.

toutpetit.be

© Joeri Thiry

Speelt in